Pakiet nr 5 -Termiczny Ogólny

UWAGA: Brak chemii, pod żadnym pozorem (np.: eko, organiczne, biodegradowalne, feromony, nieszkodliwe lub inne określenia, pod którymi ukrywa się pestycyd) (1)*

  • oczyszczenie termiczne ogólne całych sypialni, pokoi dziennych
  • ze względu na powolny wzrost temperatury może zająć od 1 dnia w górę
  • całkowicie nieszkodliwa dla dorosłych, dzieci i zwierząt
  • całkowity brak toksyczności i brak efektu rozbiegania i rozpraszania się pluskiew po oprysku
  • pakiet jednorazowy
  • wykonuje technik lub konsultant (2)*
  • wymogi: prąd trójfazowy, gniazdo 5 pin, zapas zasilania 18 kW/32 Amps, mała kubatura albo niska bezwładność termiczna lokalu
  • zapewnienie prądu i koszt zużycia są po stronie zamawiającego
  • cena po weryfikacji czy lokal posiada odpowiedni zapas mocy prądu trójfazowego i jakie ma warunki techniczne, jednak najniższe zaczynają się od 4 tyś.

Przygotowania

Przygotowania są ustalane indywidualnie dla lokalu. Polegają one wpierw na ustaleniu czy w ogóle lokal spełnia warunki techniczne pozwalające na uzyskanie wysokiej temperatury ścian, stropów czy podług. Następnie przygotowania kierunkuje się głównie na takie zmiany we wnętrzu, by temperatura mogła swobodnie poruszać się z powietrzem i docierać do mebli czy ścian bez przeszkód. W tym celu trzeba, np., odsunąć meble od ścian.


Objaśnienia

(1) Chemia

Wszystkie obecnie używane pestycydy ustawowo dzielą się na trzy klasy: średnio szkodliwe, toksyczne lub bardzo toksyczne. Nie ma nieszkodliwych, a już na pewno nie ma zdrowych. Pluskwy nabyły już, przez dekady, odporność na wiele insektycydów, zwiększyła się także grubość ich powłoki co powoduje ogromne problemy przy walce środkami chemicznymi. Na pluskwy działają tylko niektóre, najbardziej toksyczne, preparaty, najczęściej zabronione w rolnictwie już od wielu lat. Nie wolno opryskiwać jakimikolwiek pestycydami pościeli, materacy, wykładzin, dywaników, łóżeczek dziecięcych, mebli tapicerowanych, zasłon ani niczego co pochłonie chemię lub z czym będzie miała kontakt skóra później. Połowiczny rozkład pestycydów w środowisku naturalnym wynosi średnio 6-8 tygodni (czasami wiele lat) – bez gleby, deszczu, promieni UV okres ten wydłuża się wielokrotnie. Dyskwalifikujący jest też fakt, że najbardziej toksyczne pestycydy działają jednak tylko częściowo, powodując potem większe problemy niż przed ich użyciem.

(2) Technik vs. Konsultant

Technik jest najczęściej pracownikiem fizycznym i jest w stanie odpowiedzieć tylko na kilka podstawowych pytań, może nie potrafić rozwiązać nietypowe problemy na miejscu.

Konsultant to specjalista ds. zwalczania pasożytów zewnętrznych. Posiada szeroką wiedzę na ich temat. Potrafi przeprowadzić wnikliwą inspekcję, wyciągnąć wnioski. Odpowiada na bardzo wnikliwe pytania lub szuka na nie odpowiedzi. Potrafi znaleźć rozwiązania nietypowych problemów na miejscu. Przekazuje szerokie wytyczne dot. profilaktyki.


Powyższa treść strony ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego oraz wszelkich innych przepisów. Sumy mogą ulec zmianie na podstawie wywiadu telefonicznego lub w czasie wstępnych ustaleń z klientem.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close