gazowanie pluskiew

Jak wygląda gazowanie pluskiew i dlaczego jest zabronione? Jakie środki używa się do gazowania?

gazowanie pluskiew
gazowanie pluskiew

Gazowanie pluskiew było przez wiele lat najpopularniejszą metodą walki z nimi stosowaną przez firmy. Nie oznacza to, że było ono skuteczne – raczej było szybkie, proste i nie wymagało posiadania, absolutnie, żadnej wiedzy o tym owadzie. Firmy nie interesowały się też często jaki jest czynnik aktywny w preparatach o egzotycznych nazwach: WINYLOTOX SUPER, WINYLOSEP, WINYLOTOX 1000 EC, CROTO 1000 EC, AEROFUM, FENDA i inne. Może, gdyby wczytały by się w treść pisma WSSE z 1996 r. to stwierdziły by, że używanie preparatów na bazie dichlorfosu (DDVP) nie jest wskazane, także ze względu na ich własne zdrowie.

Od roku 1996, wg pisma WSSE, nie należało stosować gazowania w budynkach mieszkalnych, szpitalach, żłobkach, przedszkolach, domach opieki społecznej, magazynach żywnościowych. Preparaty te można było stosować wyłącznie do dezynsekcji niezamieszkałych, wolno stojących budynków np. remontowanych.

Od 2008 insektycyd zabroniony w rolnictwie.

Od 2012 zabronione wytwarzanie, likwidacja zapasów magazynowych.

Od 2013 zabroniony całkowicie (produkcja, wwóz, użycie).

Obecnie decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze względu na toksyczność DDVP (dichlorofosu) nie można wytwarzać, sprzedawać oraz używać jakichkolwiek preparatów na jego bazie, wszystkie pozwolenia zostały wycofane.

Link do rejestru produktów biobójczych: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Wydaje się to logicznym następstwem Protokołu Genewskiego z 1925r., który zakazywał użycia tych środków na wojnie oraz Konwencji O Zakazie Broni Chemicznej z 1993r., która zakazuje też produkcji. Komisja Europejska po przeanalizowaniu sprawy doszła do wniosku, że ten związek fosforoorganiczny jest groźny dla ludzi nie tylko podczas działań wojennych.

Kopie decyzji i rozporządzenia KOMISJI EUROPEJSKIEJ:

DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ z 10 maja 2012 Usuniecie DDVP

ROZP. KOMISJI EUROPEJSKIEJ NR 732013 Wwoz i przywoz chemikaliow

Kopia Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 02.12.2008 (Dz. U. Nr 218 Poz. 1398):

Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 02.12.2008 (Dz. U. Nr 218 Poz. 1398)

Kopia Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 28.05.2008 (Dz. U. Nr 95 Poz. 605):

Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 28.05.2008 (Dz. U. Nr 95 Poz. 605)

Treść pisma Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z 1996r.:

WSSE pismo z dnia 1996-06-19

Nie oznacza to, że firmy już od dawna nie gazują. Wygląda na to, że wiele z nich postanowiło ryzykować i robi to dalej – gazowanie pluskiew będzie praktykowane często do wyczerpania zapasów środków. Oczywiście, nic nie informując o aspektach zdrowotnych ani prawnych.

Czy gazowanie pluskiew jest już niedozwolone w każdym przypadku? Czy gazowanie byłoby skuteczne?

Może zabić pluskwy, ale tylko tam gdzie dotrze duże stężenie oparów. Nie zabija owadów ukrytych głębiej, nie niszczy jaj pluskwy i nie rozwiązuje problemu pluskiew przychodzących od sąsiadów. Gazowanie pluskiew Nie obejmuje także prewencji na przyszłość w przypadku ryzyka przywleczenia owadów ponownie z zewnątrz. Takie problemy rozwiązuje tylko metoda IPM.

Jak poznać że firma zamierza przeprowadzić niedozwolone gazowanie pluskiew (fumigację)?

Firma poprosi o opuszczenie lokalu na 1 do 3 dni. Jest to bardzo ważne, gdyż w tym okresie środki mogą spowodować zgon człowieka na miejscu lub w przeciągu dni, tygodni. Bezpośrednie objawy zatrucia: zasinienie powłok, silna potliwość, ślinotok, łzawienie, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, skurcz oskrzeli, duszność, zwężenie źrenic, drżenie mięśni, niepokój, zawroty głowy, bezsenność, zamroczenie, śpiączka, zniesienie odruchów, zaburzenie widzenia, możliwość zaburzeń rytmu i przewodzenia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zatrzymanie akcji serca.

Co zrobić żeby firma nie używała niedozwolonego środka?

Poprosić o kartę lub etykietę insektycydu, podanie nazwy składnika aktywnego, zażądać oświadczenia, że można go legalnie stosować, zapytać ile wynosi czas rozkładu (wtedy firma sama zrezygnuje)
albo
– Poinformować, że nie zgadzają się Państwo by został rozpylony niedozwolony preparat na bazie DDVP (Dichlorofosu), bo wiedzą, że jest to zabronione.

Jakimi środkami przeprowadza się gazowanie pluskiew? Co to jest  DDVP (dichlorfos, dichlorofos, dichlorvos)?

Gazowanie pluskiew odbywa się przy zastosowaniu insektycydu (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate) z grupy związków fosforoorganicznych, sklasyfikowany jako trucizna, substancja niebezpieczna z kategorii T+ (najwyższa klasa toksyczności wg poprzednich ustaw). Szybko przechodzący z fazy ciekłej do gazowej. Wnika do organizmu człowieka przez układ oddechowy, skórę, śluzówki, pokarmowo. Znany też pod nazwami Dichlorphos, Dichlorophos, Divipan, Equigard, Equigel, Atgard, Vapona.

gazowanie pluskiew Dichlorfos
Dichlorfos używany przy gazowaniu pluskiew

Zwalczanie pluskiew w ramach 5 pakietów proponowanych przez nas oraz badania na obecność pluskiew, kleszczy, obrzeżków innych w linku poniżej:

powrót na stronę główną:

Copyright © 2011 odpluskwianie.pl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close