METODA IPM NA PLUSKWY

Co to jest i jak wygląda metoda IPM na pluskwy?

Metoda IPM na pluskwy lub w przypadku szkodników człowieka i zwierząt
Metoda IPM na pluskwy lub w przypadku szkodników człowieka i zwierząt

Metoda IPM na pluskwy czyli zintegrowana ochrona przed szkodnikami, skrót IPM (ang.: Integrated Pest Management) jest strategią walki, która koncentruje się na skuteczności, długotrwałej ochronie i długotrwałym zniszczeniu szkodników przez zastosowanie kombinacji najlepszych dostępnych technik i zmian.
Ze względu na niską skuteczność i rozpraszanie się pasożytów po lokalu i poza niego po oprysku – insektycydy są generalnie unikane. Ich minusami są także: toksyczność, niekorzystne zmiany długotrwałe – niszczenie ekosystemu, nabywanie odporności przez szkodniki, trwałe niszczenie zdrowia. Celem IPM jest szybkie i trwałe usunięcie konkretnych szkodników bez szkody dla ludzi lub organizmów pożytecznych. Zwalczanie przebiega sposobami i metodami skuteczniejszymi i jednocześnie minimalizującymi ryzyko dla zdrowa ludzkiego, zwierząt i otoczenia.

Jak wygląda zwalczanie pluskiew metodą IPM w praktyce?

Każdy przypadek jest inny, ale zwalczanie pluskiew metodą IPM posiada najczęstsze składowe:

1. Dokładna inspekcja całego lokalu
2. Wyznaczenie ognisk populacji, ocena skali, wyznaczenie zajętych stref, zagrożeń (ograniczenia wewnętrzne, praca, sąsiedzi)
3. Dobór najlepszych możliwych sposobów i technik zwalczania i ochrony (wg warunków w lokalu)
4. Przedstawienie klientowi oceny sytuacji i następnych kroków
5. Zastosowanie najlepszej techniki natychmiastowej eliminacji wszystkich faz rozwoju pluskiew we wszystkich pomieszczeniach z podejrzeniem obecności pasożytów
6. Zablokowanie dostępu pasożytom zewnętrznym do mebli do spania/wypoczynku na przyszłość (ponad 5 lat) profesjonalnymi blokadami bezobsługowymi
7. Szeroka profilaktyka. Poinstruowanie klienta jak skutecznie uniknąć problemów z pluskwami w przyszłości w różnych okolicznościach (lokal sąsiedni, kontakt w innym lokalu, przeprowadzka, przyniesienie, praca, szpital, hotel, hostel, podróże)
8. Sporządzenie protokołu, karty weryfikacji i karty gwarancji

Dlaczego w metodzie IPM przeciw pluskwom chemia jest wykluczona?

Chemia jest najprostszą i najsłabszą metodą walki z pasożytami zewnętrznymi. Insektycydy nie spełniają oczekiwań w zakresie skuteczności i szybkości działania – a jest to konieczne w przypadku metody IPM, gdzie zanim przestrzenie zostaną zablokowane muszą zostać oczyszczone na miejscu w 100%. Dodatkowo insektycydy niszczą zdrowie na przestrzeni wielu miesięcy po zabiegu. Na powierzchni pościeli, materacy, tapicerki, wykładzin, dywanów, zasłon nie wolno używać chemii, więc podlega ona istotnym ograniczeniom w sypialni. Czas połowicznego rozkładu insektycydów podaje się w tygodniach i waha się od kilku do kilkuset. Rekordziści rozkładają się (biodegradują) dziesiątkami lat. Bezpośrednie zagrożenie życia występuje nawet do kilku tygodni po opryskach, dlatego wiele firm wycofuje się pod różnym pretekstem gdy słyszą, że pomieszczenia sypialne będą przeznaczone dla malutkich dzieci lub osób z problemami zdrowotnymi. Jednym z zagrożeń zatrucia bezpośredniego wymagającym hospitalizacji z powodu zagrożenia życia jest obrzęk płuc w wyniku ich podrażnienia. Objawy, np. zmęczenie, zadyszka – można przeoczyć. Płuca uszkadzają się i wypełniają stopniowo płynem prowadząc do niewydolności oddechowej. Może ona nastąpić nawet po paru tygodniach od oprysku. Trzustka to także jeden z wielu narządów, który może zostać trwale uszkodzony przez insektycydy – różnica jest taka, że nie potrafi się on zregenerować. Niefunkcjonująca dobrze trzustka jest dla zdrowia człowieka tragedią, a brak funkcjonowania oznacza powolną śmierć. Objawy przy problemach z trzustką są rozłożone w czasie i nikt nie jest w stanie połączyć uszkodzeń z użytymi dawno temu, rzekomo „dozwolonymi” insektycydami.

Dlaczego metoda IPM przeciw pluskwom nie jest powszechna?

Metody IPM zostały opracowane już na pocz. lat 70-tych w Stanach Zjednoczonych i są powszechne w krajach wysokorozwiniętych. W Polsce są niezmiernie rzadkie. Firmom nie opłaca się spędzać dużo godzin w lokalu i nie posiadają specjalistów. Dla firm najwyższym kosztem jest czas. Metoda IPM jest wymagająca, jednorazowa, trwa od pół dnia w górę, wykonuje ją tylko specjalista. Metody chemiczne są najprostsze, potrafią trwać 5-10 minut, może wykonać je każdy. Co, wg Państwa, się bardziej opłaca firmom, gdy koszt chemii jest śmiesznie niski?

Informacje o metodzie IPM na pluskwy w pakiecie proponowanym przez nas w linku poniżej:

Powrót na stronę główną:

Copyright © 2011 odpluskwianie.pl