metoda IPM na pluskwy

Co to jest i jak wygląda metoda IPM na pluskwy?

Metoda IPM na pluskwy
Metoda IPM na pluskwy lub w przypadku szkodników człowieka i zwierząt

Metoda IPM na pluskwy czyli zintegrowana ochrona przed szkodnikami, skrót IPM (ang.: Integrated Pest Management) jest strategią walki, która koncentruje się na skuteczności, długotrwałej ochronie i długotrwałym zniszczeniu szkodników przez zastosowanie kombinacji najlepszych dostępnych technik i zmian.
Ze względu na niską skuteczność i rozpraszanie się pasożytów po lokalu i poza niego po oprysku – insektycydy są generalnie unikane. Ich minusami są także: toksyczność, niekorzystne zmiany długotrwałe – niszczenie ekosystemu, nabywanie odporności przez szkodniki, trwałe niszczenie zdrowia. Jaki ma cel metoda IPM na pluskwy – celem IPM jest szybkie i trwałe usunięcie konkretnych szkodników bez szkody dla ludzi lub organizmów pożytecznych. Zwalczanie przebiega sposobami i metodami skuteczniejszymi i jednocześnie minimalizującymi ryzyko dla zdrowa ludzkiego, zwierząt i otoczenia.

Metoda IPM na pluskwy – jak wygląda zwalczanie pluskiew metodą IPM w praktyce?

Każdy przypadek jest inny, ale metoda IPM na pluskwy posiada najczęstsze, następujące składowe:

1. Dokładna inspekcja całego lokalu
2. Wyznaczenie ognisk populacji, ocena skali, wyznaczenie zajętych stref, zagrożeń (ograniczenia wewnętrzne, praca, sąsiedzi)
3. Dobór najlepszych możliwych sposobów i technik zwalczania i ochrony (wg warunków w lokalu)
4. Przedstawienie klientowi oceny sytuacji i następnych kroków
5. Zastosowanie najlepszej techniki natychmiastowej eliminacji wszystkich faz rozwoju pluskiew we wszystkich pomieszczeniach z podejrzeniem obecności pasożytów
6. Zablokowanie dostępu pasożytom zewnętrznym do mebli do spania/wypoczynku na przyszłość (ponad 5 lat) profesjonalnymi blokadami bezobsługowymi
7. Szeroka profilaktyka. Poinstruowanie klienta jak skutecznie uniknąć problemów z pluskwami w przyszłości w różnych okolicznościach (lokal, lokal sąsiedni, kontakt w innym lokalu, przeprowadzka, przyniesienie, praca, szpital, hotel, hostel, podróże)
8. Sporządzenie protokołu, karty weryfikacji i karty gwarancji

Czy metoda IPM na pluskwy wyklucza chemię?

Chemia jest najprostszą i najsłabszą metodą walki z pasożytami zewnętrznymi. Insektycydy nie spełniają oczekiwań w zakresie skuteczności i szybkości działania – a jest to konieczne w przypadku metody IPM, gdzie zanim przestrzenie zostaną zablokowane muszą zostać oczyszczone na miejscu w 100%. Po zastosowaniu chemii z klasy toksyczności T+ część populacji może paść, część zostaje w swoich nienaruszonych zakamarkach, a część rozprasza się po lokalu i poza niego. To powoduje przejście choroby pasożytniczej w stan przewlekły (na początku lekki). Czyli opryski mogą oddalić całkowity sukces i dlatego powinny zostać wykluczone w najskuteczniejszym zestawie. Wobec powyższych metoda IPM na pluskwy wyklucza użycie pestycydów co do zasady.

Dodatkowo insektycydy niszczą zdrowie na przestrzeni wielu miesięcy po zabiegu. Na powierzchni pościeli, materacy, tapicerki, wykładzin, dywanów, zasłon nie wolno używać chemii, więc podlega ona istotnym ograniczeniom w sypialni. Czas połowicznego rozkładu insektycydów podaje się w tygodniach i waha się od kilku do kilkuset. Rekordziści rozkładają się (biodegradują) dziesiątkami lat. Bezpośrednie zagrożenie życia występuje nawet do kilku tygodni po opryskach. Pojedyncze firmy wycofują się pod różnym pretekstem gdy słyszą, że pomieszczenia sypialne będą przeznaczone dla malutkich dzieci lub osób z problemami zdrowotnymi, ale to rzadkość. Jednym z zagrożeń zatrucia bezpośredniego wymagającym hospitalizacji z powodu zagrożenia życia jest obrzęk płuc w wyniku ich podrażnienia. Objawy, np. zmęczenie, zadyszka – można przeoczyć. Płuca uszkadzają się i wypełniają stopniowo płynem prowadząc do niewydolności oddechowej. Może ona nastąpić nawet po paru tygodniach od oprysku. Trzustka to także jeden z wielu narządów, który może zostać trwale uszkodzony przez insektycydy – różnica jest taka, że nie potrafi się on zregenerować. Niefunkcjonująca dobrze trzustka jest dla zdrowia człowieka tragedią, a brak funkcjonowania oznacza powolną śmierć. Objawy przy problemach z trzustką są rozłożone w czasie i nikt nie jest w stanie połączyć uszkodzeń z użytymi dawno temu, rzekomo “dozwolonymi” insektycydami.

Dlaczego metoda IPM przeciw pluskwom nie jest powszechna?

Założenia metod IPM zostały opracowane już na pocz. lat 70-tych w Stanach Zjednoczonych i są powszechne w krajach wysokorozwiniętych. W Polsce są niezmiernie rzadkie. Firmom nie opłaca się spędzać dużo godzin w lokalu i nie posiadają specjalistów. Dla firm najwyższym kosztem jest czas. Metoda IPM na pluskwy jest wymagająca, jednorazowa, trwa od pół dnia w górę, wykonuje ją tylko specjalista. Metody chemiczne są najprostsze, potrafią trwać 5-10 minut, może wykonać je każda niewykwalifikowana osoba. Co, wg Państwa, się bardziej opłaca firmom, gdy koszt chemii jest śmiesznie niski?

Metoda IPM na pluskwy w pakiecie oferowanym przez nas

Metoda IPM na pluskwy jest w jednym z pakietów wykonywanych przez naszą firmę. Pakiet IPM to drugi najbardziej popularny pakiet wśród naszych klientów. Zawiera poniższe elementy składowe:
dokładna inspekcja, analiza – do której ze strefy doszły pluskwy, oszacowanie rozmiaru populacji
ocena i konsultacje dot. sytuacji w lokalu
oczyszczenie termiczne pod ciśnieniem wszystkich potencjalnych miejsc gdzie są jaja, nimfy, osobniki dorosłe, oczyszczanie termiczne mebli do spania/wypoczynku, sypialni, pokoi dziennych, innych wyznaczonych miejsc
fizyczne blokowanie dostępu pluskwom, obrzeżkom, ptaszyńcom i innym do wszystkich możliwych miejsc do spania/wypoczynku, czyli blokowanie dostępu do pożywienia
opcjonalne blokowanie sufitu
system blokad dla klienta na czas, nawet, ponad pięć lat, w zależności od woli klienta
przekazanie szerokich wytycznych z profilaktyki w celu przeciwdziałania nawrotom choroby pasożytniczej w przyszłości
 konsultacje z odstraszania zapachowego oraz blokowania fizycznego i chemicznego lokalu
profilaktyczna opieka konsultacyjna 1 rok od usługi
ze względu na konieczną, przy pasożytach, dokładność może zająć od 4 godzin w górę
całkowicie nieszkodliwa dla dorosłych, dzieci i zwierząt
całkowity brak toksyczności i brak efektu rozbiegania i rozpraszania się pluskiew po oprysku
nie trzeba opuszczać lokalu nawet na chwilę
pakiet jednorazowy
od razu pisemna gwarancja pół roku na pasożyty zewnętrzne typu pluskwa, obrzeżek
wykonuje specjalista konsultant (nie technik)
cennik wysyłamy mailem po podaniu danych (np. liczba sypialni i łóżek)
UWAGA: Brak chemii, pod żadnym pozorem (ULV, rotacyjnie, punktowo, eko, krzyżowo, itd.)

Nie każdy przypadek jest taki sam. Jeżeli chcą Państwo poznać cenę pakietu IPM w Państwa mieszkaniu prosimy o wpisanie paru liczb i wyrazów w rubryki formularza darmowej wyceny po kliknięciu przycisku darmowa wycena poniżej:

Więcej informacji o pakiecie IPM oraz inne oferowane przez nas można znaleźć klikając w przycisk zwalczanie pluskiew cena poniżej:

Powrót na stronę główną:

Copyright © 2011 odpluskwianie.pl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close