ZWALCZANIE PLUSKIEW

ZWALCZANIE PLUSKIEW DOMOWYCH PRZEZ FIRMY – METODY

pluskwy w domu

zwalczanie pluskiew

1. Zwalczanie pluskiew domowych przez oprysk powierzchniowy ogólny

 • + jedna z najkrótszych procedur
 • nieskuteczna w przypadku pluskiew lub innych pasożytów zewnętrznych
 • szkodliwa dla zdrowia
 • trzeba opuścić lokal na krótko
 • jedna z najdroższych w przeliczeniu na godziny

Stosowana w przypadku szkodników – nie pasożytów. Pasożyty są dobrze poukrywane w głębokich zakamarkach gdzie oprysk ten nie dotrze. Dla ludzi najwyżej ceniących swój czas – procedura ta rekordzistom zajmuje tylko 5 min.. Niepowodzenie gwarantowane. Można powiedzieć, że w przypadku pluskiew jest to metoda nieprofesjonalna.

2. Zwalczanie pluskiew domowych przez zamgławianie gorące

 • + ogranicza zużycie insektycydu w przypadku otwartych przestrzeni
 • + oszczędza czas potrzebny do oprysku dużych przestrzeni otwartych
 • mało skuteczna w przypadku pluskiew lub innych pasożytów zewnętrznych
 • bardzo szkodliwa dla zdrowia
 • trzeba opuścić lokal na długo
 • jedna z najdroższych w przeliczeniu na godziny

Rodzaj oprysku chemicznego ogólnego z mniejszą średnicą kropel. Stosowana w przypadku ogromnych kubatur lub przestrzeni otwartych przeciwko owadom latającym. Oszczędza zużycie chemii, obniżając koszta oprysków. Ulubiona metoda przeciwko komarom na otwartej przestrzeni. Nie ma podstaw do powodzenia w przypadku ukrytych pluskiew lub obrzeżków, ale pomimo to firmy usiłują ja sprzedać w wersji „zimnej” – czyli ULV.

3. Zwalczanie pluskiew domowych przez zamgławianie zimne ULV

 • + ogranicza firmom zużycie insektycydu
 • + oszczędza czas potrzebny do oprysku dużych kubatur
 • mało skuteczna w przypadku pluskiew lub innych pasożytów zewnętrznych
 • bardzo szkodliwa dla zdrowia
 • zostawia opad na wszystkich powierzchniach płaskich
 • trzeba opuścić lokal na długo
 • jedna z najdroższych w przeliczeniu na godziny

Rodzaj oprysku chemicznego ogólnego z mniejszą średnicą kropel. Wprowadzona przeciwko owadom latającym dawno temu. Stosowana głównie w przypadku dużych kubatur, gdy jest dostęp do prądu. Zostawia później warstwę insektycydu na każdej powierzchni poziomej – to powoduje długotrwałą szkodliwość. Bardzo oszczędza zużycie chemii i czas. Ulubiona metoda przeciwko meszkom, komarom i muchom wewnątrz dużych hal. Nieodpowiednia w przypadku pluskiew lub obrzeżków.  „Insektycydy w formie aerozoli zimnych i gorących są bardzo skuteczne do zwalczania szkodliwych owadów w pomieszczeniach zamkniętych zakładów przetwórstwa spożywczego i obiektach użyteczności publicznej. Szybko są niszczone owady latające, nieco gorzej szkodniki biegające, np. karaczany. Gdy zostanie zastosowana pyretryna lub pyretroidy z synergetykiem w postaci drobnych kropelek mgły, wówczas wypłasza ona prusaki i karaluchy z kryjówek. Należy tu jednak pamiętać, że długo unoszone w powietrzu cząstki preparatu są przemieszczane po pomieszczeniu ruchami powietrza i nie wnikają do głębokich szczelin i szpar, w których szkodniki mogą się ponownie ukryć. Dlatego po zastosowaniu zamgławiania zabieg ten należy uzupełnić opryskiwaniem powierzchni preparatem rezydualnym.” – Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz – SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej

4. Zwalczanie pluskiew domowych przez oprysk szczegółowy (powierzchnie + zakamarki)

 • + najskuteczniejsza spośród procedur z chemią kontaktową
 • szkodliwa dla zdrowia
 • największe zużycie insektycydu
 • największy nakład czasowy z procedur chemicznych
 • trzeba opuścić lokal na długo

Jedyny oprysk mogący trafić tam gdzie kryją się pasożyty. Wymaga jednak ogromnego doświadczenia i nakładu pracy ponieważ musi objąć wszystkie potencjalne zakamarki przebywania pasożytów. Niestety nie rozwiązuje problemu odporności pluskiew na insektycydy i nie odpowiada na problem migracji pluskiew z zewnątrz.

5. Zwalczanie pluskiew domowych przez opylanie chemią w proszku

 • + bardzo prosta
 • + szybka
 • + średnio-szkodliwa ( w wyp. większości proszków)
 • + tania
 • + zwykle nie trzeba opuszczać lokalu
 • średnio skuteczna w przypadku pluskiew lub innych pasożytów zewnętrznych

6. Zwalczanie pluskiew przez gazowanie

 • + jedna z najprostszych metod
 • środki zabronione w całej UE od lat
 • najwyższa ustawowa klasa toksyczności
 • w przeszłości – możliwość wykonywania tylko w budynku całkowicie opuszczonym na długo, pozbawionym mebli do spania i jakichkolwiek materiałów mogących pochłonąć insektycydy
 • nie chroni w wypadku ponownej wizyty pluskiew z zewnątrz
 • nie działa na jaja
 • trzeba opuścić lokal na bardzo długo

więcej o gazowaniu na stronie GAZOWANIE

7. Zwalczanie pluskiew domowych przez kontrolowane wyłączenie

 • + bardzo skuteczna
 • + bezpieczna dla zdrowia
 • bardzo rzadka
 • wymagająca większej powierzchni i czasu

Konsultowana i stosowana w ograniczonym zakresie tylko przez firmy wyspecjalizowane w pluskwach.

8. Termiczno-chemiczne zwalczanie pluskiew

 • + ogranicza utratę zdrowia
 • + szybsza i prostsza od metod termicznych
 • + skuteczność na poziomie oprysku szczegółowego
 • duże zużycie insektycydu
 • trzeba opuścić lokal

Polega na termicznym oczyszczeniu powierzchni mogących mieć kontakt ze skórą lub pochłaniających toksyczną chemię i szczegółowym oprysku chemią potencjalnych miejsc ukrywania się pluskiew (lub innych pasożytów). Praktycznie jest to rodzaj oprysku szczegółowego z ograniczoną utratą zdrowia dzięki zastosowaniu wys. temperatury w miejscach ogólnych.

9. Termiczne zwalczanie pluskiew temperaturą niską – wymrażanie pluskiew (Cryonite)

 • + korzystniejsza dla zdrowia od insektycydów
 • + skuteczność na poziomie oprysku szczegółowego
 • + zwykle nie trzeba opuszczać całego lokalu
 • druga najdroższa po metodzie podgrzewania nieruchomości
 • zajmuje dużo czasu ekipie
 • nie chroni w wypadku ponownej wizyty pluskiew z zewnątrz
 • mniej skuteczna od zwalczania wysoką temperaturą
 • niskie ciśnienie wylotu
 • ograniczona ilość CO2
 • zatykanie się zakamarków przez tworzący się suchy lód
 • ekstremalnie wysoka odporność pluskiew na niskie temperatury

Znana jako wymrażanie, suchy lód, Cryonite. Jest to odwrotność metody ze szczegółowym zastosowaniem wysokiej temperatury. Polega na przystawieniu wylotu małego otworu dyszy do zakamarku gdzie mogą się ukrywać pluskwy. Z tego otworu wylatuje dwutlenek węgla – gdy rozpręża się tuż za wylotem gwałtownie schładza się w tym miejscu osiągając bardzo niską temperaturę. Należy utrzymywać bardzo bliski kontakt z miejscem, ponieważ strumień ociepla się bardzo szybko i osiąga temperaturę rzędu -40 st .C. już zaraz po wylocie. Temperatura ta jest już niegroźna dla pluskiew gdy jest tylko tymczasowa. Dużą trudnością podczas zabiegu jest notoryczne czopowanie się głębokich szczelin przez tworzący się suchy lód – co uniemożliwia dotarcie strumienia CO2 głębiej w zakamarki. Może to być szczególnie frustrujące, gdyż właśnie tam najczęściej są pluskwy. To często zmusza firmy do posiłkowania się insektycydami pryskanymi zamiast CO2, co jest jednoznaczne z przyznaniem się do niedokładności tej metody. W takim wypadku metoda traci swój jedyny atut – nietoksyczność. Wtedy cena powinna być taka sama jak w wypadku oprysku szczegółowego lub metody termiczno-chemicznej.

10. Termiczne zwalczanie pluskiew temperaturą wysoką – szczegółowe

 • + skuteczność wyższa niż wymrażanie
 • + bardzo korzystna dla zdrowia
 • + likwiduje stawonogi czyli też inne pasożyty (np. roztocza)
 • + nie trzeba opuszczać pomieszczeń nawet na sekundę
 • + niszczy jaja pluskiew w pierwszej kolejności
 • zajmuje dużo czasu na miejscu
 • nie chroni w wypadku ponownej wizyty pluskiew z zewnątrz

W wyniku wysokiej toksyczności insektycydów oraz słabych ich rezultatów metoda ta staje się coraz popularniejsza jako nieszkodliwa i skuteczniejsza alternatywa. Stosowana coraz częściej w krajach Europy Zachodniej i Północnej Ameryki. Wykonywana na sucho, na wilgotno pod ciśnieniem lub naprzemiennie. W pierwszej kolejności niszczy jaja pluskiew, ponieważ maja one małą masę i bardzo szybko ulegają degradacji przy wysokiej temperaturze. Nie posiada minusów wymrażania, ponieważ nie czopuje zakamarków, a wręcz często sama usuwa przeszkody w dotarciu głębiej. Szczególnie dobra w przypadku małych dzieci, kobiet w ciąży, obecności zwierząt. Gorące suche powietrze oraz mała ilość wilgoci przy suchej parze nie powodują zniszczenia żadnych sprzętów ani mebli.

11. Termiczne zwalczanie pluskiew temperaturą wysoką – ogólne

 • + doskonała dla zdrowia
 • + likwiduje stawonogi czyli też inne pasożyty (np. roztocza)
 • + najwyższa skuteczność natychmiastowa po zabiegu
 • + likwiduje wilgoć tymczasowo w całym pomieszczeniu
 • trzeba opuścić pomieszczenie/lokal na długo i pozostawać w pobliżu
 • najdroższa
 • najrzadsza
 • zajmuje bardzo dużo czasu na miejscu
 • wysokie wym. techniczne
 • nie chroni w wypadku ponownej wizyty pluskiew z zewnątrz

Temperatura jest podnoszona w całej nieruchomości lub w całym pomieszczeniu. Procedura bardzo droga i wymagająca potężnych ilości energii. Likwiduje też inne stawonogi. Przeprowadzana tylko przy użyciu wysokich temperatur, ok. 50-60 st.C., (niskie temperatury słabo działają na pluskwy). Jedną z podstawowych przeszkód w Polsce jest wysoka bezwładność termiczna konstrukcji budynków. W niektórych przypadkach niemożliwe jest nagrzanie ścian i stropów wylewanych lub murowanych do 60 st.C.. Właściwsze są budynki lekkie-szkieletowe, dlatego najszerzej stosowana jest w krajach Ameryki Północnej. Dobra w przypadku małych dzieci, kobiet w ciąży, obecności zwierząt.

12. Zwalczanie pluskiew Metodą IPM z zablokowaniem dostępu

 • + bardzo korzystna dla zdrowia
 • + likwiduje inne stawonogi i pasożyty (np. roztocza)
 • + skuteczność jeszcze wyższa niż zwalczanie wysoką temp. szczegółowo
 • + jedyna skuteczna długoterminowo
 • + chroni w wypadku ponownego przybycia pluskiew
 • + nie trzeba opuszczać lokalu nawet na sekundę
 • + dużo tańsza niż wymrażanie
 • nie każdy mebel do spania jest odpowiedni do zablokowania
 • zajmuje dużo czasu

Metoda IPM na pluskwy domowe jest to połączenie najskuteczniejszej metody natychmiastowej likwidacji wszystkich stadiów pluskwy (Termiczna szczegółowa) z długoterminowym zablokowaniem dostępu pasożytom (pluskwa, obrzeżek) do pożywienia. To wszystko dodatkowo wzbogacone jest też programem profilaktyki. Jako jedyna chroni długoterminowo i nie trzeba jej powtarzać nawet w wypadku pluskiew przychodzących z lokali sąsiednich lub nawet w wypadku ciągłego przynoszenia pluskiew w związku z pracą lub podróżami. Polecana w przypadku małych dzieci, kobiet w ciąży, obecności zwierząt, osób często podróżujących, lokali leżących w budynkach gdzie są pluskwy itp.. Więcej na stronie METODA IPM

zwalczanie pluskiew

Wniosek jaki się nasuwa jest następujący: Najlepszą metodą jest IPM (czyli bez chemii) wzbogacona o blokowanie dostępu pluskwom w przyszłości i profilaktykę. Drugą najlepszą jest Termiczna szczegółowa z profilaktyką ze względu na zerową toksyczność, wyższą skuteczność od wymrażania i niższy koszt od wymrażania. Metody chemiczne są to metody ogólne wymyślone przeciwko szkodnikom – nie przeciwko pasożytom mającym swoje ogniska w zakamarkach sypialni. Ich skuteczność jest zerowa lub niezadowalająca, dlatego firmy muszą pryskać trzy, pięć razy z mizernym efektem. Najgorsza jest jednak ich długo utrzymująca się toksyczność. Na szczęście jest też wiele metod specjalistycznych wykorzystujących w praktyce głęboką wiedzę o pluskwach. Metody termiczne wraz z profilaktyką powinny być wiodącym standardem. Skuteczne metody (znaczy: niechemiczne) wykorzystywane są szeroko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie powrót epidemii pluskiew zaczął się najwcześniej – dwie dekady temu. Widocznie musimy poczekać jeszcze tyle czasu na rozpowszechnienie skutecznych metod w Polsce. Tylko czy tego dożyjemy? – na pewno nie w dobrym zdrowiu.

JAK POWINNO WYGLĄDAĆ ZWALCZANIE PLUSKIEW PRZEZ PROFESJONALISTĘ:

1. Konsultacje telefoniczne/mailowe

Zwalczanie pluskiew powinno być poprzedzone konsultacjami w celu wykluczenia innych przyczyn, oceny skali problemu, możliwych źródeł, czasu występowania objawów oraz wiele innych by najlepiej ocenić zasadność. Konsultacje powinny móc rozwiać wiele pytań czy wątpliwości ze strony klienta i zapoznać go z poszczególnymi metodami. Jest to pierwszy kontakt klienta z firmą. Klient ma prawo do pełnej informacji jak również ma prawo do odmowy skorzystania z usług. Konsultacje nie powodują powstania zobowiązań i powinny być darmowe.

2. Dokładny wywiad

W profesjonalniej firmie jest on konieczny. Zwykle jest telefoniczny lub mailowy. Daje obraz sytuacji w lokalu i pozwala poznać wstępnie przeszkody w realizacji konkretnych strategii. Można wtedy wychwycić wiele szczegółów i zdobyć więcej informacji potrzebnych do ustalenia najlepszej metody dla danego lokalu. Wtedy też może się okazać, ze niektóre z nich są niemożliwe do wykonania w tej konkretnej sytuacji. Dzięki niemu można przedstawić klientowi odpowiedni plan działania, sposoby eliminacji pluskiew oraz przedstawić warunki.

3. Zwalczanie pluskiew

Zwalczanie pluskiew powinno odbywać się przy zastosowaniu metody IPM – Zintegrowane Zwalczanie Szkodników (Integrated Pest Management). Bezpośrednio przed przystąpieniem do zwalczania pluskiew pracownik powinien poinformować jak w praktyce to wygląda, jakie są kolejne fazy zwalczania. Klient nie jest wtedy zaskoczony i może w pełni kontrolować sytuację. W sypialniach i pomieszczeniach dziennych nie wolno stosować insektycydów. W wypadku stosowania insektycydów w innych sytuacjach, klientowi MUSI zostać wręczona karta lub etykieta stosowanego środka chemicznego zgodna z regulacjami REACH. Firmy z premedytacją nie wręczają karty by ukryć fakt stosowania niedozwolonych chemikaliów. Firma, która stosuje insektycydy – nie stosuje metody IPM, nawet gdy tak twierdzi. Jej działania nie będą skuteczne i najdalej po kliku miesiącach problem wróci.

4. Przydatne informacje o pluskwach

Przed, w trakcie lub po zwalczaniu klient powinien poznać kilka ważnych informacji o tych owadach, ponieważ wiele może zależeć od jego postępowania w przyszłości. Nakreślenie słabych punktów pluskwy bardzo pomaga też psychicznie jej ofiarom. Pracownik powinien również opowiedzieć o typowych objawach psychosomatycznych w przypadku pluskiew – by uspokoić ludzi. Nie powinno zabraknąć informacji dotyczących podstawowych środków ostrożności, możliwego transferu oraz zagrożenia innych lokali lub członków rodziny.

5. Karta weryfikacji/protokół dezynsekcji

Po przeprowadzeniu dezynsekcji powinna zostać wypełniona karta weryfikacji oraz sporządzony protokół. Może być to dokument łączny.

6. Inne ogólne

Pracownik powinien być też schludnie i czysto ubrany, kulturalny, pomocny i udzielać wyczerpujących odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania klienta. Powinien podejmować szeroko rozumianą inicjatywę w celu skutecznej pomocy klientowi. Pluskwy są bardzo trudne w wytępieniu i zajmować się nimi powinni tylko bardzo doświadczeni profesjonaliści. Jeżeli pracownik jest bardzo pewny siebie i nie widać cienia pokory to może oznaczać, że nie zna się na tych owadach albo coś ukrywa.

NIEKTÓRE ZŁE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ FIRMY:

 • nieprzeprowadzenie wywiadu
 • nieprzeprowadzenie inspekcji wszystkich potencjalnych miejsc grupowania w lokalu
 • niepoinformowanie klienta o kosztach i gwarancji
 • oprysk dywanów, pościeli, kołder, poduszek, kocy, materacy, zasłon lub mebli tapicerowanych
 • nieprzekazanie karty charakterystyki/etykiety stosowanego środka chemicznego klientowi wg wytycznych REACH
 • gazowanie (więcej o gazowaniu tutaj – na stronie GAZOWANIE…)

PO DOMOWE SPOSOBY ZWALCZANIA PLUSKIEW KLIKNIJ TUTAJ…

powrót na STRONĘ GŁÓWNĄ

 

Copyright © 2011 odpluskwianie.pl

zwalczanie pluskiew Warszawa, zwalczanie pluskiew Łódź, zwalczanie pluskiew Poznań, zwalczanie pluskiew Wrocław, zwalczanie pluskiew Kraków, zwalczanie pluskiew Katowice

pluskwy pluskwa domowa pluskwa jak wygląda pluskwa dezynsekcja dezynsekcja cennik dezynsekcja pluskwy ugryzienia pluskwy ugryzienie pluskwy w domu pogryzienie przez pluskwy gazowanie gazowanie pluskiew ukąszenia pluskwy pluskwy poradnik pluskwy ebook pluskwy e-book pluskwy książka pluskwy porady IPM zintegrowane zwalczanie szkodników metoda IPM metoda IPM na pluskwy

dezynsekcja wroclaw dezynsekcja wrocław

Reklamy